5
Speluitleg
Iedere game begint met een service (het opgooien en slaan van de bal).

Serveren
Gebruik links en rechts op om te bewegen en druk op om de bal op te gooien. Druk met het juiste gevoel voor timing naar links of rechts op om de bal naar het veld van de tegenstander te slaan. Om met een backhand te serveren kun je ingedrukt houden wanneer je de bal slaat.

Terugslaan
Je batje beweegt automatisch wanneer je de bal terugslaat naar de tegenstander. Kies de juiste techniek en bepaal of je je forehand of je backhand wilt gebruiken. Je timing en techniek bepalen de richting en snelheid van de bal die je terugslaat.