7
Spelregels
Spelers winnen een punt als de tegenstander de bal buiten het speelveld of in het net slaat, of de bal niet weet terug te slaan. De speler die als eerste het vereiste aantal punten scoort, wint de game. De speler die als eerste twee games wint, wint de wedstrijd.

Deuce
Als de score gelijk is en beide spelers nog één punt nodig hebben om te winnen (10-10 of 20-20, afhankelijk van de spelstand), staat het ‘deuce’. Wanneer dit gebeurt kan een speler alleen winnen door twee punten achterelkaar te scoren. Als geen van beide spelers dit lukt en de score tot 98-98 komt, wint de speler die als eerste 99 punten scoort.

Wisselen van de service
Elke keer als beide spelers samen 5 punten hebben gescoord, gaat de service over op de andere speler, tenzij de score ‘deuce’ is. In dat geval wisselen de spelers na elk punt van service.

Van plaats wisselen
Spelers wisselen na iedere game van plaats. Als er een derde game wordt gespeeld, wordt er van plaats gewisseld wanneer een van de spelers 5 punten (spelstand A) of 10 punten (spelstand B) heeft gescoord.

Opmerking: spelers wisselen niet van plaats in de spelstand voor één speler.