4
Om te beginnen
Om een nieuw spel te beginnen, druk je op in het titelscherm, selecteer je START en druk je nogmaals op .

Om verder te gaan met een vorig spel, druk je in het titelscherm op , vervolgens op om CONTINUE te selecteren en daarna op . Dit spel maakt gebruik van wachtwoorden, waardoor je op ieder moment verder kunt gaan met je avontuur. Als je spel over is, ontvang je een wachtwoord dat je in staat stelt verder te gaan met een vorig spel waarin al je vorderingen en vaardigheden bewaard zijn gebleven.

Een wachtwoord (PASS WORD) invoeren
Gebruik om de cursor over het wachtwoordscherm te bewegen en druk op om een letter of een cijfer in te toetsen. Als je een foutje maakt, kun je een stap terugdoen door in te drukken. Als je klaar bent met het intoetsen van het wachtwoord, druk je op om het in te voeren.