1
Waarschuwingen

Hartelijk dank voor het aanschaffen van een licentie voor Kirby's Dream Course™, voor de Virtual Console™. Lees de volgende waarschuwingen goed door, voordat jij of je kind het spel speelt.

Veiligheid tijdens het spelen
WAARSCHUWING - EPILEPSIE

Bij sommige mensen (ongeveer 1 op de 4000) kunnen knipperende lichten of patronen een epileptische aanval of black-out veroorzaken. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren bij het kijken naar tv of het spelen van een videogame, ook als iemand nog nooit een epileptische aanval heeft gehad.

Personen die wel eens een epileptische aanval hebben gehad, het bewustzijn hebben verloren of symptomen hebben ervaren die daarmee verband houden, moeten eerst een arts raadplegen voordat ze beginnen met het spelen van videogames.

Wij adviseren ouders/verzorgers om op hun kinderen te letten als deze videogames spelen. Stop met spelen en neem contact op met een arts als jij of je kind een of meer van de volgende symptomen vertoont: stuiptrekkingen, trillen van ogen of spieren, bewustzijnsverlies, verslechterd zicht, onnatuurlijke bewegingen of verminderd oriënterend vermogen. Neem de volgende voorzorgsmaatregelen om de kans op een epileptische aanval tijdens het spelen van videogames te verminderen:

  • Zit of sta zo ver mogelijk bij het beeldscherm vandaan.
  • Speel videogames op een zo klein mogelijk beeldscherm.
  • Speel niet als je moe bent of een slaaptekort hebt.
  • Speel in een goed verlichte kamer.
  • Neem ieder uur een pauze van 10 tot 15 minuten.
WAARSCHUWING TEGEN OVERBELASTING

Het spelen van videogames kan pijn veroorzaken in spieren, gewrichten, huid en ogen. Volg deze aanwijzingen om problemen als peesontsteking, carpale-tunnelsyndroom, huidirritatie of oververmoeide ogen te voorkomen:

  • Voorkom overdadig spelen. Wij raden ouders/verzorgers aan toezicht te houden op de speeltijd van hun kinderen.
  • Neem om het uur een pauze van 10 tot 15 minuten, ook als het niet nodig lijkt.
  • Als handen, polsen, armen of ogen vermoeid of pijnlijk aanvoelen, of als de speler symptomen ervaart als tintelingen, gevoelloosheid, een brandend gevoel of stijfheid, stop dan met spelen en neem een pauze van enkele uren.
  • Als de pijn in handen, polsen, armen of ogen, en/of andere lichamelijke ongemakken tijdens of na het spelen voortduren, stop dan met spelen en raadpleeg een arts.
LET OP - BEWEGINGSZIEKTE

Het spelen van videogames kan bij sommige spelers bewegingsziekte (vergelijkbaar met wagenziekte) veroorzaken. Stop onmiddellijk met spelen bij duizeligheid, misselijkheid, bewegingsziekte of vergelijkbare symptomen, wanneer ogen, handen of armen vermoeid of pijnlijk aanvoelen of bij andere lichamelijke klachten. Rijd geen auto en onderneem geen andere activiteiten die de concentratie vereisen voordat de klachten zijn verdwenen.

LEES OOK DE Wii™-HANDLEIDING HELEMAAL DOOR VOORDAT JE GEBRUIKMAAKT VAN HET Wii-SYSTEEM, EEN DISK OF EEN ACCESSOIRE. DEZE HANDLEIDING BEVAT VERDERE INFORMATIE MET BETREKKING TOT DE GEZONDHEID EN VEILIGHEID.
Het kopiëren van een Nintendo-spel of handleiding is illegaal en ten strengste verboden door nationale en internationale wetgeving voor intellectuele eigendommen.
ALLEEN VOOR LICENTIE EN GEBRUIK IN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE, ZWITSERLAND, AUSTRALIË EN NIEUW-ZEELAND. GEBRUIK VOOR COMMERCIËLE DOELEINDEN, HET ONGEOORLOOFD KOPIËREN EN VERHUUR ZIJN VERBODEN.
Onder Virtual Console-software vallen de spelinhoud, personages, geluiden, etc. van de oorspronkelijke spellen. Door de conversie naar Wii kunnen kleine veranderingen in de spelweergave ontstaan. Deze veranderingen hebben geen invloed op het eigenlijke spel.
Nintendo

Lees de Wii-handleiding voor systeeminstallatie voor algemene informatie en contactgegevens.