14
Opslaan
Dit spel slaat spelgegevens automatisch op wanneer je een nieuwe speler registreert of een baan voltooit. Als je gegevens wilt wissen, druk je naar boven of naar beneden op in de MEMBERS LIST (ledenlijst) om ERASE te selecteren, en vervolgens op . Druk vervolgens naar boven of naar beneden op om de naam te kiezen die je wilt wissen, en druk op . Druk in het volgende scherm naar links of naar rechts op om YES te kiezen en op als je gevraagd wordt te kiezen voor YES of NO.

Gegevens die gewist zijn, kunnen niet worden teruggehaald, dus wees hier voorzichtig mee.
Over opslaan Opgeslagen gegevens kunnen in de volgende gevallen verloren gaan. Deze gegevens kunnen niet worden hersteld.
  • Door op de RESET-knop van het systeem, of de POWER-knop van het systeem of de Wii-afstandsbediening te drukken terwijl gegevens worden opgeslagen.
  • Door het HOME-menu te openen en vervolgens te kiezen voor Wii-MENU of TITELSCHERM, terwijl gegevens worden opgeslagen.
  • Door de stekker uit het stopcontact te trekken terwijl het Wii-systeem aan staat.