4
Om te beginnen
Druk in het titelscherm op of om het menuscherm te openen.

  • Wanneer je het spel voor de eerste keer speelt, is alleen de optie NEW GAME beschikbaar. Druk op om een nieuw spel te starten. Selecteer een bewaarbestand en druk op om verder te gaan.
  • Gebruik en om de naam van je personage in te voeren. Druk vervolgens op of selecteer END (klaar) en druk op .
    Opmerking: je kunt letters verwijderen door op te drukken.
  • Stel je opties in en druk vervolgens op of selecteer END en druk op .
  • Kies GAME START, selecteer een bewaarbestand en druk op of om het spel te beginnen. Je kunt je spelgegevens kopiëren door COPY te kiezen of wissen door ERASE te kiezen.
    Gegevens die gewist zijn, kunnen niet worden teruggehaald, dus wees voorzichtig.