4
Om te beginnen
Druk op om het titelscherm weer te geven. Kies in het titelscherm een optie met en bevestig je keuze met . Kies START om een nieuw spel te beginnen of OPTIONS (opties) om de spelinstellingen te configureren.
Kies in het optiemenu JOYPAD CONFIG (besturingsinstellingen) om de spelbesturing te configureren, SOUND (geluid) om verschillende geluidseffecten af te spelen of EXIT (verlaten) om terug te keren naar het titelscherm.