7
Regels
Hinkstapsprong Timing is erg belangrijk in dit evenement. Het juiste moment om de 'hink' in te zetten ligt precies wanneer je de lijn bereikt. De juiste timing voor de stap en de sprong is net als je neerkomt van de vorige sprong. De jury zal je sprong fout rekenen als je te laat reageert voor elk van de drie acties.
Je hebt drie pogingen voor een hinkstapsprong. De beste van de drie pogingen telt als uiteindelijke score.
De winnaar is de speler die de grootste afstand aflegt in slechts één poging.
Roeien De winnaar is de roeier met de snelste tijd.
Speerwerpen Als je de speer te laag werpt, zal je worp een lage boog maken. Maar de speer te hoog werpen heeft tot resultaat dat hij niet ver genoeg komt. De beste hoek om de speer in los te laten ontdek je alleen door te oefenen. Als je de worplijn passeert, wordt je worp fout gerekend.
Je krijgt drie pogingen om de speer te werpen. Je verste worp wordt opgenomen als je uiteindelijke score.
De winnaar is de speler met de verste worp.
Paardrijden Strafpunten worden toegekend aan weigeringen en valpartijen. Je wordt ook afgestrafd als je de tijdslimiet voor het parcours overschrijdt.
 • 6 punten voor elke val.
 • 20 punten voor elke weigering.
 • 1 punt voor elke seconde dat je tijd de hoogste tijd van 50 seconden overschrijdt.
Je kan gediskwalificeerd worden als:
 • Je totaal aan strafpunten over de 99 gaat.
 • Je totale tijd over de 100 seconden gaat.
De winnaar van dit evenement is de deelnemer met de laagste score.
Hoogspringen Je krijgt drie pogingen om elke hoogte te overwinnen. Drie keer opeenvolgend falen beëindigen je deelname aan de hoogspringcompetitie. Je mag een sprong weigeren, zelfs wanneer je al één of twee pogingen op een hoogte gewaag hebt. Dan kun je op de volgende hoogte nog meedoen. De lat gaat na elke ronde omhoog.
Schermen Te ver naar de rand van het strijdperk terugtrekken telt als treffer tegen jou.
De winnaar van het gevecht is de speler die de meeste treffers scoort. Een gevecht duurt tot drie minutenzijn verstreken of tot een schermer vijf treffers heeft opgelopen.
Als er aan het einde van de drie minuten gelijkspel is, begint een één minuut durend "sudden death" krachtmeting. De eerste speler die een treffer scoort is dan de winnaar. Wanneer geen van de spelers een treffer scoort, wordt beide spelers een verlies toegekend.
De winnaar van de schermcompetitie is doorgaans de speler die de meeste gevechten in het toernooi wint. De daadwerkelijke stand wordt bepaald door het aantal punten die toegekend worden voor de overwinningsmarge.
Als je verliest of gelijk speelt:
[Aantal treffers x 1000]
Als je wint:
[(Treffers x 1000) + (4 - Tegentreffers x 1000)]
Fietsen De winnaar van dit evenement is de speler die de race binnen de kortste tijd aflegt.
Kayakken Je moet op de juiste manier door elke poort om de koers af te leggen zonder straf opgelegd te krijgen. Om op de juiste manier door een poort te gaan, moet je zorgen dat je het rode merkteken altijd aan de linkerkant passeert. Er zij drie soorten poorten:
 • Stroomafwaarts normaal:
  Deze poort heeft een rood merkteken aan de linkerkant en een blauwe aan de rechterkant. Ga voorwaarts door deze poort.
 • Stroomafwaarts achteruit:
  Deze poort heeft een wit merkteken aan de linkerkant en een rode aan de rechterkant. Je moet hierbij je kayak omdraaien en achterwaarts door de poort gaan (rood merkteken is aan je linkerzijde, als je door de poort gaat.)
 • Stroomopwaarts:
  Deze poort heeft een blauw merkteken aan de linkerkant en ee rode rechts. Draai om deze poort heen en passeer hem in tegengestelde richting. Draai vervolgens je kayak om, draai om de merktekens heen (ga niet opnieuw door de poort) en vervolg je koers naar de volgende groep poorten. Ga niet achterwaarts door de poort of je krijgt straf opgelegd.
Je krijgt 20 seconden straftijd als je een poort mist of er op de verkeerde manier doorheen gaat. Straf wordt ook opgelegd las je meer dan eens door dezelfde poort gaat. (Je hoort een pieptoon wanneer je straf krijgt opgelegd.)
De winnaar van dit evenement is de speler met de snelste tijd (straftijd telt mee).