4
Om te beginnen
Druk in het titelscherm op ⇧ / ⇩ om een optie te selecteren en op om te bevestigen. 

Kies PRESS START (druk op start) om het spel te beginnen.
Als je een robotbaaslevel hebt voltooid, verschijnt er een wachtwoord in de vorm van een roosteropstelling met fiches. Om een wachtwoord in te voeren en vanaf een bepaald punt verder te spelen, kies je in het titelscherm PASS WORD (wachtwoord).

Wachtwoordscherm
Kies met een plek op het rooster en druk op om een fiche te plaatsen. Je kunt een geplaatst fiche verwijderen door het te selecteren en op te drukken.

Plaats met de cursor op END (einde) en druk op om het wachtwoord te bevestigen.

Opmerking: je kunt vanuit het wachtwoordscherm niet terugkeren naar het titelscherm. Voer een correct wachtwoord in of start het spel opnieuw op.