7
Actiestand
In de actiestand bestuur je het stenen beeld van een nobele strijder. Je moet je een weg banen door het land en kwade demonen verslaan. Versla de eindbaas van een gebied voordat de tijd op is, om het gebied uit te spelen.

Basisregels
Als je geraakt wordt door een vijand, loopt je levensmeter terug.

Als je levensmeter helemaal leeg raakt, verlies je een leven. Je kunt ook een leven verliezen door in aanraking te komen met spiesen of in een gat te vallen. Je raakt ook een leven kwijt als de tijd op is, voordat je het gebied hebt voltooid. Als je je laatste leven verliest, word je teruggestuurd naar het Luchtpaleis.MP Als je een magische spreuk gebruikt, dalen je magiepunten met een bepaalde hoeveelheid.
Score Wanneer je je laatste leven verliest, wordt je score teruggezet op 0.