8
Simulatiestand
In de simulatiestand moet je de ontwikkeling van het land in goede banen zien te leiden en help je de mensen hun beschaving weer op poten te zetten. Druk op om het weergavescherm op te roepen en opdrachten te geven aan de mensen. Met je trouwe Angel kun je je ontluikende beschaving beschermen tegen binnenvallende monsters. Beweeg de engel met en val vijanden aan met . Naarmate je de stad verder ontwikkelt en de bevolking groeit, kun je nabijgelegen schuilplaatsen van monsters afsluiten. Gebruik het BUILDING DIRECTION-commando om de stad uit te breiden in de richting van de schuilplaats van een monster. Je mensen zullen de schuilplaats vanzelf afsluiten, zodra er een gebouw in de buurt komt te staan.Levensmeter
van de engel
Deze loopt terug als de engel in aanraking komt met een vijand, maar wordt vanzelf weer aangevuld wanneer de zandloper wordt omgedraaid.
Zandloper Als je de goede bevelen geeft, dan groeit de stad telkens wanneer de zandloper wordt omgedraaid.
SP De kracht die nodig is voor een wonder. Je SP worden automatisch aangevuld na elke zandlopercyclus, maar je kunt ook SP terugwinnen door monsters te verslaan.
Schuilplaats van een monster Elke schuilplaats heeft een vast aantal monsters. Deze monsters blijven de omgeving teisteren, totdat je mensen de schuilplaats afsluiten.TO MOVE Kies RETURN TO SKY PALACE om terug te gaan naar het Luchtpaleis. Kies voor SKY PALACE MOVEMENT om je zwevende kasteel rond de wereld te sturen.
DIRECT THE PEOPLE Kies BUILDING DIRECTION om te bepalen in welke richting je mensen de stad moeten uitbreiden. Kies LET US LISTEN om te luisteren naar eventuele problemen of ideeën van je mensen.
MIRACLES Kies een van de commando’s om een wonder te verrichten. Elk wonder dat je verricht kost SP.
OFFERINGS Kies TAKE AN OFFERING om een offer van je dankbare mensen in ontvangst te nemen. Kies USE AN OFFERING om het geschenk van je mensen te gebruiken.
STATUS Kies STATUS OF MASTER om je eigen status te bekijken. Kies STATUS OF CITIES om de status te bekijken van alle steden in het land.
OTHER Kies PROGRESS LOG om je voortgang op te slaan. Kies MESSAGE SPEED om de snelheid waarmee berichten over het scherm rollen, te verhogen of te verlagen.