9
Wonderen


LIGHTNING (bliksem) Vernietigt huizen, struiken, velden en rotsblokken.
RAIN (regen) Dooft vuren, herstelt uitgedroogde velden en verandert dorre woestijngrond in graslanden.
SUN (zon) Laat onbewoonbare moerassen opdrogen en sneeuw smelten.
WIND Blaast vliegende monsters weg.
EARTHQUAKE (aardbeving) Verandert het uiterlijk van een compleet continent.