4
Om te beginnen
Druk in het titelscherm op om het hoofdmenu weer te geven.

Als je voor de eerste keer 1PLAY GAME speelt, kies je NEW MEMBER (nieuw lid); als je het al eerder hebt gespeeld, kies je voor MEMBERS (leden). Kies RANKING om de beste spelers op iedere baan te bekijken. Druk naar boven of naar beneden op om je selectie te maken en druk op om je keuze te bevestigen (zie pagina 14 voor meer informatie over de ERASE-functie).

Registratie (één speler)
Noteer je naam of maak een tekening in de lege ruimte door met de pen te bewegen terwijl je ingedrukt houdt. Verander de pen in een gummetje door ingedrukt te houden. Je kunt ook een stempel selecteren met of . Beweeg de stempel met en druk op om een stempel te zetten. Selecteer OK als je klaar bent en druk op om je te registreren. Selecteer CLR en druk op om je tekening te wissen en opnieuw te beginnen.

1PLAY GAME In deze stand voor één speler speel je alle holes in volgorde.
2PLAY GAME
Speel om beurten om uit te maken wie de meeste sterren kan behalen.
DEMO PLAY Deze 20 demonstraties laten je zien hoe je je spel kunt verbeteren.
Als je dit spel met meer spelers speelt, heeft iedere speler een Controller nodig die met de Virtual Console gebruikt kan worden. Kijk voor meer informatie in de Wii-handleiding.