6
Schermuitleg

Radar
Een knipperende rode lijn betekent dat het doelwit buiten bereik is. De lijn geeft de richting van het doelwit aan.
Een rode stip geeft de locatie aan van een doelwit dat binnen bereik is.
Als het waait, geeft een wimpel de windrichting aan.