4
Om te beginnen
Kies in het titelscherm GAME START (spel beginnen) of V.S START (V.S.-stand beginnen) en bevestig met .
GAME START Kies GAME START om het primaire spel te spelen. Kies het aantal spelers en een personage.
V.S START Kies V.S START om de schietoefenstand te spelen. Kies 1P V.S COM (speler 1 tegen de computer) of 1P V.S 2P (speler 1 tegen speler 2) en kies vervolgens een personage.

Je kunt opties wijzigen door omlaag te drukken op , OPTION (optie) te selecteren en te bevestigen met . Druk omhoog of omlaag op om opties te selecteren en druk naar links of rechts om de instellingen te wijzigen.

GAME LEVEL (moeilijkheidsgraad van het spel) Stel de moeilijkheidsgraad in op EASY (makkelijk), NORMAL (normaal) of HARD (moeilijk).
BGM TEST (achtergrondmuziek testen) Hiermee kun je naar de achtergrondmuziek luisteren. Kies een nummer en druk op , of om het af te spelen. Druk op om het afspelen te stoppen.
SOUND MODE (geluidsstand) Stel het geluid in op STEREO of MONAURAL.
1P PAD TYPE (Controllertype speler 1) Verander de Controller-instellingen van speler 1.
2P PAD TYPE
(Controllertype speler 2)
Verander de Controller-instellingen van speler 2.

Als je dit spel met meer spelers speelt, heeft iedere speler een Controller nodig die met de Virtual Console gebruikt kan worden. Kijk voor meer informatie in de Wii-handleiding.