5
Speluitleg
De mooie, jonge Annie benaderde Clint, de befaamde ruimtepremiejager.
“Mijn hele familie is ontvoerd en gedood door de Kid-familie. Als je me helpt die schurken uit de weg te ruimen, betaal ik je zoveel je wilt.”
“Ik werk alleen,” zei Clint laatdunkend.
“Ik sta erop dat we dit samen doen,” kaatste Annie terug. “Ik heb nog een appeltje te schillen met de Kid-familie. Bovendien ben ik minstens zo’n goede schutter als jij.”
“Dat zullen we nog wel eens zien. Kom mee!”

Het doel van het spel is eenvoudig: versla de schurken op het scherm terwijl de klok terugloopt naar nul. Als je vijanden uitschakelt loopt de klok sneller terug. Versla ten slotte de eindbaas die verschijnt. Je herkent hem aan de tekst BOSS (eindbaas). Pas goed op: als je wordt geraakt verlies je een leven. In elk level bevindt de camera zich achter je personage.

Elk van de zes levels bevat ca. drie sublevels. Als je het eerste level hebt voltooid, kun je de levels 2 tot en met 5 in willekeurige volgorde spelen. De bonus die aan het begin van elk level wordt weergegeven, is het aantal punten dat je krijgt als je het level voltooit.

Als je al je levens kwijt bent, verschijnt het continue-scherm. Je kunt er hier voor kiezen om verder te spelen vanaf het begin van het laatste level door op te drukken voordat de teller nul bereikt. Als de tijd op de teller is verstreken wordt het scherm met de hoogste scores weergegeven, waarna je terugkeert naar het titelscherm. Je kunt er zo vaak als je wilt voor kiezen om verder te spelen.