4
Om te beginnen
Druk in het titelscherm op een willekeurige knop om te beginnen. Als er al opgeslagen bestanden zijn, ga je automatisch naar het bestandskeuzescherm. Kies met een spelbestand en druk op om te bevestigen. Kies NEW GAME (nieuw spel) als er nog geen opgeslagen bestanden zijn of als je een nieuw spel wilt beginnen.

Aan het begin van een nieuw spel kun je een naam invoeren. Kies letters en tekens met je cursor en druk dan op om ze in te voeren. Druk op om een letter of teken te wissen. Druk op om je ingevoerde naam te bevestigen (de naam is tijdens het spel niet meer te veranderen). Druk op zonder letters of tekens in te voeren om de standaardnaam voor dat personage te gebruiken.
Je kiest hier ook of je gevechten voert in de actieve stand of in de wachtstand. Zie voor meer informatie hierover "8. Gevechtsscherm".